Kömür Yakma Teknikleri

SOBA

Sobanızı önerildiği şekilde uygun yere kurunuz

Mutlaka üstten tutuşturunuz

Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökmeyiniz.

Üst bölümde tam yanma gerçekleşip kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayınız. Çünkü;

İdeal yanma sağlamak ve bacanın kurum tutmasını önlemek için sobayı, baca deliğine en yakın yere en az boru ve dirsek kullanarak kurunuz.

Isıdan daha iyi yararlanmak için, duvar ile soba arasında yaklaşık 50cm mesafe bulunmalıdır.

Sobanın arkasına koyacağınız, parlak ve ısıya dayanıklı yansıtıcı bir levha odanızın daha iyi ısınmasını sağlar.

Linyit kömürü kolay tutuşur. Birkaç tahta parçası ve çıra ile tutuşturulabilir. Soma linyit kömürünün içinde %30-35 oranında uçucu madde bulunmaktadır. Üstten yakma ile yanabilir özellikteki bu gazların alev içinden geçerken yakılması ve hava ile çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır.

Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir.

Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacağından, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır. Sonuç olarak... Önerilere uyulmadığı takdirde; hava kirliliği hepimizi rahatsız edeceği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi çok daha üzücü olaylarla sebebiyet verilebileceği unutulmamalıdır. Uygunsuz bir yakma sizi daha az ısıtıp, daha çok ısınma masrafı yapmak zorunda bırakacaktır.

KAZAN

 

Kalorifer kazanında kömürü yastıklama yöntemi ile yakınız.

Kömür tutuşturma işlemi tamamlandıktan sonra, günlük yakış sırasında ateş kapağı ve küllük kapağını açmayınız. Kapaklar üzerindeki hava klapeleri vasıtasıyla hava girişini ayarlayarak istenilen yanmayı sağlayınız.

Baca damperlerini yakışa göre ayarlayınız.

Kazan su sıcaklığını, dış ortam sıcaklığına göre ayarlayarak yakışı sağlayınız

Geceleri kazan uyutma sistemini uygulayınız. Bu sayede ilk tutuşturma masrafınız olmayacaktır.

Kazanın eksik suyunu sezon başında tamamlayınız. Kazan su sıcaklığı 30 c den yüksek olduğu zaman kazana su ilavesi kesinlikle yapmayınız

Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminizin bakımını mutlaka yaptırınız

Yılda en az bir kez baca temizliği yaptırınız

Haftada en az iki kez alev-duman borularını temizleyiniz

Mutlaka ehliyetli ateşçi çalıştırınız.

Tasarım ; Eray Gönüldaş